SAMFERDSEL

Vi utfører bygging av nye veier, helt fra enkle gangveier til større prosjekter på E6. I tillegg oppruster og vedlikeholder vi eksisterende veianlegg i varierende omfang og størrelse.

ANLEGGSGARTNER

Gartnerarbeid er en viktig del av et ferdigstilt prosjekt. Gartnerarbeid består av bl.a. grøntanlegg inkl. beplantning, kantstein, belegningsstein samt bruk av naturstein og bygging av damanlegg. Det utføres gartnerarbeid på stort sett alle våre prosjekter, men vi tar også på oss denne typen arbeid for privatpersoner, eks. gårdsplass / hageanlegg.

ENERGI

Utbygging innen energibransjen med tanke på vann og vindkraft har vært fokusområde i Norge de senere år. Vi har hatt ansvaret for utbygging av flere vannkraftverk og har dermed opparbeidet oss god kompetanse innenfor området.

SPRENGING OG RIVING

"Team Fjell" er en avdeling som tar seg av alle typer boring og sprenging hos oss. Teamet er utstyrt med tre borrigger og dyktige personer med sertifisering og lang erfaring i denne bransjen.

Riving av bygninger er også et av våre arbeidsområder. Riving skjer stort sett som en del av andre prosjekter, men vi tar også på oss enkeltstående rivningsoppdrag.

VANN OG AVLØP

Vi har en rekke utdannede rørleggere og stor kompetanse innenfor bygging og vedlikehold av ledningsanlegg. Disse prosjektene kommer gjerne i tilknytning til våre veijobber, men også som enkeltstående oppdrag innenfor industrien.

MASKINPARK

Vi eier en stor og moderne maskinpark med en rekke forskjellige kjøretøy. Alt fra store gravemaskiner og dosere, til minigravere og lopper. I tillegg til dette har vi også semitrailer og flere lastebiler.

Se vår innholdsrike maskinpark!

   
Røstad Entreprenør AS  |  Neptunvegen 6  |  7652 Verdal  |  Tlf 47 81 50 00  jan@roestad.no
 sitemap
Admin