Jan Skevik er ny daglig leder f.o.m. 2017 og sier følgende:

 

"Da daglig leder i Røstad Entreprenør valgte å søke andre utfordringer ble jeg som styremedlem utfordret til å ta lederoppgaven i selskapet. Jeg har bakgrunn fra entreprenørbransjen med 21 år i Selmer / Selmer Furuholmen/Selmer Sande, og ca 20 år i AF Gruppen. Jeg pensjonerte meg fra AF Gruppen i 2013  og har etter dette noe sporadisk drevet konsulenttjenester fra eget selskap samt sittet i styret i tre selskaper.Oppgaven i RE er ikke tidsbegrenset, men planen er å sitte i denne posisjonen til vi i styret har  funnet riktig person til å ta over ledelsen av selskapet"

 

 

 

 

 

Vi søker anleggstikker/opmmålingsingeniør 

Røstad Entreprenør AS er lokalisert i Verdal med virksomhetsområde i Midt-Norge. Bedriften har sentral godkjenning i høyeste klasse og har drevet anleggsvirksomhet i omlag 60 år. Gjennom årenes løp har vi opparbeidet en unik erfaring og kompetanse innenfor bransjen. Dette har gjort oss til en foretrukket samarbeidspartner innenfor industrien, private og offentlige bestillere. Våre kjerneområder er vegbygging, masseforflytting, anleggsgartnerarbeid, sprenging og bergarbeid, rivning, plastring, oppmåling, innmåling og masseberegning.

Bedriften eies av ansatte og er godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinfører-, veg og anlegg- og anleggsmaskinreparatørfaget. Røstad Entreprenør AS har i dag ca. 45 ansatte med en årlig omsetning på 80-100 millioner. Vi er inne i en vekstfase og har derfor behov for flere dyktige medarbeidere! Les mer her

   
Røstad Entreprenør AS  |  Neptunvegen 6  |  7652 Verdal  |  Tlf 47 81 50 00  jan@roestad.no
 sitemap
Admin